Nyheter

2019-02-23 11:12

  

Dagordning RKTV årsmöte 2019-03-20 Samvaron Lekgränd Rosvik

 

Antal deltagare vid årsmötet:

 

 1. Mötets öppnande.

 

 1. Fråga om mötets behöriga utlysning.

 

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 

 1. Val av två justerare för mötet.

 

 1. Styrelsens verksamhetsrapport.

 

 1. Resultat och balansräkning.

 

 1. Revisorns berättelse.

 

 1. Beslut om ansvarsfrihet.

 

 1. Beslut om arvoden.

 

 1. Val av styrelse.
 2. Ordförande för ett år
 3. Tre ledamöter på två år.
 4. Eventuella fyllnadsval.

 

 1. Val av övriga förtroendevalda.
 2. En revisor och en ersättare för ett år.
 3. Två valberedare för ett år varav en sammankallande.

 

 1. Redovisning av kommande års driftkalkyl.

 

 1. Fastställande av årsavgift.

 

 1. Inkomna motioner enligt § 11.

 

 1. Ny huvudman för Rosvik Kabel TV nät.

 

 1. Övriga frågor, beslut kan inte tas på årsmöte.

 

 1. Information om tillgänglighet på mötesprotokoll.

 

 • Årsmötets avslutning

 

 (programvaran medger inte att texten blir/hamnar rätt)

2019-02-23 10:56

 

Rosvik Kabel TV

ÅRSMÖTE

2019-03-20

Samvaron Lekgränd kl. 19.00.

Ny huvudman för RKTV på dagordningen.

 

Välkommen önskar styrelsen för Rosvik Kabel TV 

2018-02-03 15:31

                                                           Rosvik Kabel TV

ÅRSMÖTE

2018-02-28

Samvaron Lekgränd kl. 19.00

Välkomna önskar styrelsen för Rosvik Kabel TV 

2017-05-20 14:17

Faktura från RKTV för andra halvåret 2017 delas ut i början på Juni månad.

2017-04-03 18:15

Du som inte hann in på måndagen har ny chans att ordna det.

BDTV kommer att vara i cafedelen på Royal Rosvik den 6 april mellan kl 16.00 och 18.45 och informera om utbud, registrera kort och sälja CA-moduler/HD-boxar.

2017-02-23 11:36

Rosvik Kabel-TV förening kallar till årsmöte. 

Tid: 6 april kl 19.00.

Plats: Royal Rosvik.

Motioner skall var ordföranden. Klas Muchow, Kvartsgränd 9, 945 34 Rosvik tillhanda senast 2017-03-23.

Dagordning RKTV årsmöte 

1)      Mötets öppnande.

2)      Fråga om mötets behöriga utlysning.

3)      Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4)      Val av två justerare/rösträknare för mötet.

5)      Styrelsens verksamhetsrapport.

6)      Resultat och balansräkning.

7)      Revisorns berättelse.

8)      Beslut om ansvarsfrihet.

9)      Beslut om arvoden.

10)  Val av styrelse.

 1. Ordförande för ett år
 2. Tre ledamöter på två år.
 3. Eventuella fyllnadsval.

11)  Val av övriga förtroendevalda.

 1. En revisor och en ersättare för ett år.
 2. Två valberedare för ett år varav en sammankallande.

12)  Redovisning av kommande års driftkalkyl.

13)  Fastställande av årsavgift.

14)  Inkomna motioner enligt § 11.

15)  Ändring av RKTV stadgar.

Medlemsavgift vid uthyrning inom fastighet.

16)  Övriga frågor.

Information om avveckling av analoga nätet.

17)  Information om tillgänglighet på mötesprotokoll.

18)  Årsmötets avslutning 

Varmt välkomna
Vi bjuder på fika efter mötet.

Styrelsen

2016-04-10 12:48

Rosvik Kabeltvförening kallar till årsmöte Söndag 10 April kl 18.00,

Möteslokalen Lånegränd.

Sedvanliga mötesförhandlingar

Vi bjuder på fika efter mötet.

Varmt välkomna.

Styrelsen

2015-08-09 14:06

Vi har haft uppdateringar på programvaran som inte varit kompatibla med våra program. Nu hoppas vi att det skall fungera snart. Om inte hör du av dig för lite tips och råd. Kontakta klas@rktv.org.

2014-07-28 20:54

PiteEnergi lägger ned fiberkabel även denna sommar.

Driftstörningar kan förekomma.

Styrelsen

2014-03-26 16:06

Nu kan du läsa senaste årsmötesprotokollet.

Gå in under ruriken dokument - protokoll - och välj.