Störningar i nätet i hela byn

Sedan en tid har det förekommit störningar i nätet.

Detta är felanmält och kommer att åtgärdas så fort som möjligt.

Problemet är inte i vårt byanät utan högre upp i hierarkin.

Styrelsen