Driftinformation

2019-12-11 19:35

2020-01-01 tar Sappa AB över kabelTV-nätet i Rosvik.

Avtal och faktura kommer skickas ut av dem.

De levererar samma basutbud som vi nu har för 169kr/mån.

Om du har fler kanaler debiteras du även för dem enligt rutin.

Styrelsen tackar för de här åren.

2019-10-04 19:12

Avbrott på Fältvägen och Norra delen av Lanternvägen.

Felsökning pågår!

2019-09-29 18:38

Felsökning pågår.

2019-04-28 19:11

Sedan en tid har det förekommit störningar i nätet.

Detta är felanmält och kommer att åtgärdas så fort som möjligt.

Problemet är inte i vårt byanät utan högre upp i hierarkin.

Styrelsen

2019-02-23 11:20

 Rosvik Kabel TV

ÅRSMÖTE

2019-03-20

Samvaron Lekgränd kl. 19.00.

Ny huvudman för RKTV på dagordningen.

 

Välkommen önskar styrelsen för Rosvik Kabel TV 

 

 

 

(programvaran medger inte att texten blir/hamnar rätt)

2018-09-16 17:34

På rund av förstärkarbyten kommer det att bli tillfälliga driftavbrott på Flarken och Norra Rosvik under tiden 18 - 20/9.

Styrelsen

2017-11-23 12:34

Nu fungerar allt som vanligt.

2017-11-23 09:44

På grund av fel efter underhållsarbete på en fiber hos Boden Energi i natt är det avbrott på bredband och Tv i Sävast, Rosvik och Luleå. Felsökning pågår.

Analoga nätet fungerar.

2017-08-25 11:54

Den 28 aug kl 16.00 och 19.00 informerar vi om införande av digital-tv för alla Pitebos hyresgäster.

Plats:Samvaron, Lånegränd (vid Coop).

Köp av CA-modul, digatalbox och programkort går att göra på plats.

Informationen tar cirka 1 timme.

Välkommen

Klas Muchow
Ordförande RKTV

2017-06-13 10:22

 Förbindelserna åter i drift sedan ca 23:30 igår. All trafik går nu normala vägar och störningen klassas som avslutad.