Driftinformation

2019-04-28 19:11

Sedan en tid har det förekommit störningar i nätet.

Detta är felanmält och kommer att åtgärdas så fort som möjligt.

Problemet är inte i vårt byanät utan högre upp i hierarkin.

Styrelsen

2019-02-23 11:20

 Rosvik Kabel TV

ÅRSMÖTE

2019-03-20

Samvaron Lekgränd kl. 19.00.

Ny huvudman för RKTV på dagordningen.

 

Välkommen önskar styrelsen för Rosvik Kabel TV 

 

 

 

(programvaran medger inte att texten blir/hamnar rätt)

2018-09-16 17:34

På rund av förstärkarbyten kommer det att bli tillfälliga driftavbrott på Flarken och Norra Rosvik under tiden 18 - 20/9.

Styrelsen

2017-11-23 12:34

Nu fungerar allt som vanligt.

2017-11-23 09:44

På grund av fel efter underhållsarbete på en fiber hos Boden Energi i natt är det avbrott på bredband och Tv i Sävast, Rosvik och Luleå. Felsökning pågår.

Analoga nätet fungerar.

2017-08-25 11:54

Den 28 aug kl 16.00 och 19.00 informerar vi om införande av digital-tv för alla Pitebos hyresgäster.

Plats:Samvaron, Lånegränd (vid Coop).

Köp av CA-modul, digatalbox och programkort går att göra på plats.

Informationen tar cirka 1 timme.

Välkommen

Klas Muchow
Ordförande RKTV

2017-06-13 10:22

 Förbindelserna åter i drift sedan ca 23:30 igår. All trafik går nu normala vägar och störningen klassas som avslutad.

2017-06-12 19:01

P.g.a avgrävd fiberkabel i Luleå är Rosvik och Norrfjärden utan TV-signal.
Felavhjälpning pågår men sluttid kan ej anges. Kolla på bdtv.se under Aktuell driftstatus. Uppgifterna kommer från sms utskickat av BDTV kl 16.06 idag.
 

2017-06-04 13:57

För att det skall fungera bra för dig efter 30/6 måste du aktivera ditt kort och Box/CAM-modul hos BDTV. Logga in på "Mina sidor" på www.bdtv.se med din pinkod eller ring BDTV Support 0921-521 00.

2017-05-20 14:16

Kabelnätet är nu injusterat på Rosvistorp, Klubben och Hedvalla.

Arbetet fortsätter på måndag med Norra Rosvik och Flarkenområdet.